تامين منابع مالي: روش های تامین سرمایه راه اندازی کسب و کار

تامين منابع مالي: روش های تامین سرمایه راه اندازی کسب و کار

}روش اول: آهسته و پیوسته، یعنی از یک کسب و کار بسیار کوچک شروع کنید سپس به مرور زمان با تهیه سرمایه‌ی مورد نیاز، برای کارهای بزرگ تر اقدام کنید.

}روش دوم: شروع به فعالیت تجاری، کسب درآمد و ایجاد سرمایه برای فعالیت صنعتی و تولیدی در همان رشته تجاری است.
}روش سوم: جذب شریک و سرمایه گذار، این روش شاید نزدیک ترین روش به الگوهای جهانی باشد، یعنی سرمایه‌گذار در کنار مجری قرار بگیرد تا فعالیت صنعتی را پایه گذاری کرده و توسعه دهند.

 

ادامه و دانلود


کارآفرینی